Auditul și Managementul Energetic pentru Industrie și Localități sunt reglementate prin legea 121/2014, completată cu legea 160 /2016.
Principalele specificații legislative ce se adresează operatorilor economic:

Art.9. – (1) Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1000 tone echivalent petrol au obligația:
a. să efectueze odată la 4 ani un audit energetic pe întreg conturul de consum energetic, auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;
b. să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu sau lung;
c. să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru eficiență energetică, conform legislației în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Departamentul pentru eficență energetică care are statut de persoană fizică autorizată sau o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.

Art. 18 – (1) Constituie contravenții următoarele fapte:
a. nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin(1) lit. a);
b. nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b);
c. nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c);
Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează, după cum urmează:
a. contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, calculată proporțional cu mărimea consumului astfel:
P = 0,9 * C + 10.000 lei, unde:
P = valoarea penalității în lei;
C = consumul anual de combustibil în tone echivalent petrol / an.
b. contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;