Audit energetic

  • Audit și bilanț electroenergetic;
  • Audit și raport de stare pentru parcurile fotovoltaice;
  • Înregistrarea consumurilor de energie;
  • Evaluarea pierderilor de putere și energie în instalațiile de distribuție și în echipamentele tehnologice;
  • Stabilirea eficienței energetice;
  • Bilanț real, de proiect, de omologare și optim;
  • Soluții tehnice pentru reducerea consumurilor energetice;
  • Identificarea și implementarea soluțiilor de eficientizare a iluminatului;
  • Evaluarea impactului de mediu;
  • Analiza eficienței economice pe baza indicatorilor de fezabilitate.

Auditul energetic constituie un mijloc eficient de stabilire a măsurilor tehnice și organizatorice, menite să conducă la creșterea efectului util al energiei introduse într-un contur, la diminuarea consumurilor de energie specifice pe produse.

Deținem certificate ANRE pentru elaborarea auditurilor energetice.