Compensatoare de energie reactivă

  • Înregistrarea consumului de putere și energie activă și reactivă;
  • Evaluarea efectelor tehnico/economice ale consumului de energie reactivă și ale noncalității energiei electrice;
  • Stabilirea soluțiilor pentru sistemele de compensare a energiei reactive și pentru sistemele de corectare a indicatorilor de calitate ai energiei electrice(sisteme distribuite, sisteme concentrate), pe baza criteriului "costuri minime";
  • Compensarea pierderilor reactive de energie din transformatoare;

  • Proiectarea instalațiilor de compensare adaptate punctelor de consum;
  • Execuția instalațiilor de compensare, instalare, punere în funcțiune, garanție, service;
  • Condensatoarele utilizate sunt ecologice și autoprotejate;
  • Aparatele de comutație pot fi electromagnetice sau statice, adaptate pentru sarcina capacitivă.