Despre noi

Fondată în 2004, S.C. Energy Performant Systems S.R.L. a urmat o evoluție continuu ascendentă, sub toate aspectele: tehnic, financiar, managerial.

Este o firmă 100% privată, axată îndeosebi pe activități de expertizare, proiectare și execuție în domeniul electroenergetic, de automatizare și informatizare.

Cheia succesului nostru constă în stăpânirea și aplicarea tehnologiilor avansate, de înaltă eficiență.

Eforturile noastre sunt orientate, în permanență, spre satisfacerea nevoilor, așteptărilor și dorințelor clienților noștrii, pentru îmbunătățirea poziției deținute de societatea noastră pe piață.
Principiile calității totale, ale parteneriatului sincer și coerent sunt reguli fundamentale de conduită în activitatea noastră.

Motto-ul nostru: Participăm activ la edificarea societății cunoașterii