Management energetic

• Audit energetic, în conformitate cu Legea 121 / 2014 – Identificarea măsurilor de reducere a consumurilor energetice, evidențierea posibilităților de finanțare a acestora;
• Servicii de Management Energetic și Elaborare a Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice, conform cu legea 121 / 2014, pentru organizații economice și localități;
• Completarea și depunerea la ANRE a ”Declarației de Cosnum de Energie și a Chestionarului Energetic” conform legii 121 / 2014 și legii 160 / 2016;
• Elaborarea de studii și proiecte pentru finanțarea de investiții dedicate creșterii eficienței energetice;
• Consultanță în elaborarea Proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice;
• Consultanță în eleborarea documentațiilor / dosarelor de autorizare în calitate de:
- Societate Prestatoare de Servicii Energetice.
- Manager Energetic;
- Auditor Energetic.
• Proiectarea și Implementarea sistemelor de Monitorizare și Evaluare Continuă (Monitoring and Targheting) a proceselor energetice;
• Consultanță în Implementarea Standardului ISO 50001 privind Sistemul de Management al Energiei.

Managementul Energetic se constitue din ansamblul deciziilor și acțiunilor menite să reducă intensitatea energetică, să crească perfomanțele energetice și economice ale consumatorilor de energie.