Sisteme SCADA pentru procese energetice și industriale

  • Proiectarea și execuția unor sisteme de telegestiune a agenților energetici(energie electrică, energie termică, apă tehnologică);
  • Proiectarea și execuția unor echipamente de conducere a proceselor industriale secvențiale cu automate programabile și calculatoare de proces;
  • Implementarea unor sisteme de pornire, reglare a vitezei și frânare pentru motoarele electrice din structura sistemelor de acționări automatizate;
  • Diagnoza tehnică a echipamentelor și mașinilor electrice.
  • La solicitare beneficiarului se pot face analize sub aspect economic a utilității sistemului vizat;
  • Componentele și tehnologiile utilizate sunt de înaltă performanță, ceea ce permite obținerea unor sisteme eficace și fiabile.