Studii, proiecte, training

 • Proiectarea de instalații electrice, branșamente, linii electrice și posturi de transformare până la 20 KV;
 • Elaborarea de proiecte pentru finanțare în domeniul energetic;
 • Stabilirea valorilor pentru indicatorii de calitate ai energiei electrice;
 • Înregistrarea mărimilor ce caracterizează nivelul de calitate al energiei electrice;
 • Studii de fiabilitate previzională și operațională a echipamentelor electrice;
 • Identificarea și aplicarea soluțiilor de îmbunătățire a continuității în alimentare și a calității energiei electrice;
 • Stabilirea soluțiilor pentru prevenirea întreruperilor în alimentare și a defectărilor de echipamente;
 • Studii de compatibilitate electromagnetică - nivelul de poluare electromagnetică, cauze, efecte, remediu;
 • Stabilirea nivelului de vibrații și zgomot și identificarea soluțiilor de încadrare în limitele normate;
 • Stabilirea, pe criterii tehnico-economice, a configurației optime pentru sistemele de distribuție a energiei electrice;
 • Documentație pentru atestarea ca și furnizor de energie electrică;
 • Studii de fezabilitate;
 • Soluții optimizate pentru încălzirea clădirilor cu orice destinație;
 • Identificarea și implementarea soluțiilor de eficientizare a iluminatului;
 • Consultanță în relația cu furnzorul de utilități;
 • Pregătire personal tehnic.
Societate atestată ANRE
Personal autorizat ANRE
Societate atestată ANRE
Certificare ISO 9001