Tablouri și instalații electrice

 • Măsurarea, certificarea și corectarea prizelor de pământ pentru conformitate cu normele;
 • Verificarea și certificarea instalațiilor electrice;
 • Proiectarea principială și tehnologică a tablourilor electrice;
 • Execuția tablourilor electrice de distribuție în varianta fixă sau debroșabilă;
 • Tablouri electrice de forță, comandă, automatizare și alte utilități, pentru obiective industriale, edilitare, comerciale și casnice;
 • Proiectarea și execuția de branșamente și rețele electrice de joasă tensiune;
 • Proiectarea și execuția instalațiilor electrice de forță și iluminat pentru obiective industriale, edilitare, comerciale și casnice;
 • Soluții de eficientizare a iluminatului.
 • La solicitarea beneficierului executăm transportul, instalarea, punerea în funcțiune a tablourilor pe care le producem, verificarea și reabilitarea tablourilor existente;
 • Componentele utilizate sunt din import sau din țară, în funcție de solicitările impuse de beneficiari cu privire la producător, preț și calitate;
 • Utilizăm conectică modernă și tehnologii de asmablare versatile;
 • Proiectarea și execuția rețelelor electrice se face conform normelor CEI, cu satisfacerea cerințelor de consumuri energetice minime, nivel corespunzător de siguranță în funcționare și calitate a energiei electrice.